Miss Una glamour na Uni 2002

Sa modne revije u Hotelu SEDRA na Uni, 12.07.2002.

 Jasmina Mahmutovic            Darija Janjic                  Zzana Petrovic

<< home         I       next >>