Miss Una glamour na Uni 2002

Sa modne revije Matije Vuice u Hotelu SEDRA na Uni, 12.07.2002.


Una                           Branka                       Jasmina 

<< back              next >>