Miss Una glamour na Uni 2002

Sa modne revije Matije Vuice u Hotelu SEDRA na Uni, 12.07.2002.


        Iris                                     Iris                             Ervina Puskar

<< back         I      next >>