Miss Una glamour na Uni 2002

Sa modne revije Matije Vuice u Hotelu SEDRA na Uni, 12.07.2002.


        Adelaida                        Zzana                             Ana 

<< back         I      next >>