Miss Una glamour na Uni 2002

Sa modne revije Matije Vuice u Hotelu SEDRA na Uni, 12.07.2002.

       Adelaida Balic            Branka  Cvijanovic                  Iris Rajcic

<< back         I      next >>